Reserveringsvoorwaarden

Bij reservatie wordt 50% van de totale huurprijs gevraagd ( borg, toeristentax en eventuele bestelde services niet inbegrepen ).

Uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum dient het resterend saldo( rest huurprijs + toeristentax (1€pp/pn) + 200 € waarborg + eventuele bestelde services – reeds betaald bedrag) overgeschreven te worden. Pas dan is uw reservatie definitief.

Bij een boeking van minder dan 30 dagen voor aankomst ,dient het volledige bedrag overgeschreven te worden.

U kan gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomstdatum.

Bij annulatie minder dan 30 dagen voor aankomstdatum,wordt het volledige bedrag van de huurprijs ingehouden als annulatiekost ( dus eventueel reeds betaalde waarborg en betalende service worden wel teruggestort). Wij kijken graag met u naar een andere datum dan. Indien de nieuwe periode duurder is, dient uiteraard het verschil bijbetaald te worden. Is de nieuwe huurperiode goedkoper, wordt het verschil niet terugbetaald.

Privacy beleid BV Quality Service t.o.v huurders

Artikel 1 : Privacy

Bv Quality Service zal de persoonsgegevens van de huurder zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens die BV Quality Service verwerkt

Het is mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van de huurder verwerken:

* Voor en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, taal, bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BV Quality Service verwerkt

In principe zal BV Quality Service geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over de huurder verwerken. We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 18 jaar ,behalve zij toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Waarom BV Quality Service deze gegevens nodig heeft.

Wij verwerken de persoonsgegevens van de huurder voor de volgende doelen: 

-Om onze diensten als verhuurder van een appartement te kunnen verstrekken.

-Om u te kunnen contacteren in het kader van de verhuur.

-Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe lang BV Quality Service deze gegevens zal bewaren.

Quality Service zal de persoonsgegevens van de huurder niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.

Delen met andere.

De gegevens van de huurders worden niet verkocht aan derden .Voor bepaalde verrichtingen, doet Quality Service beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de huurder of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluit Quality Service met deze derden een verwerkingsovereenkomst om er voor te zorgen dat de gegevens minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

De Huurder heeft steeds het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. te corrigeren of te verwijderen .Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan de huurder sturen naar info@qualitytime-depanne.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door de huurders is ingediend, vraagt Quality Service dat de huurder een kopie van haar/zijn identiteitsbewijs bij het verzoek meestuurt. Het verzoek wordt dan snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld.

Beveiliging.

Quality Service neemt de bescherming van de gegevens van de  huurder zeer ernstig en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. en